Document Suite

Łatwy sposób na poprawę obiegu dokumentów

  • Opis

Większość biur, a zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach ma problem w poprawie obiegu dokumentów. Szczególnie problematyczne są procedury związane z przechwytywaniem (skanowaniem), konwertowaniem do odpowiednich formatów jak również zarządzania już zdigitalizowanmymi dokumentami w formie np. PDF. DEVELOP Document Suite rozwiązuje ten problem. Dla łatwiejszej integracji w typowych procesach biznesowych, oprogramowanie to zostało podzielone na trzy aplikacje, dzięki czemu zapewnia pełną personalizację w procesie skanowania i zarządzania dokumentami.

Papierowe dokumenty mogą być skanowane, rozpoznawane, indeksowane i przechowywane w odpowiednich formatach plików (np. PDF/A) i lokalizacjach bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP ineo. Pliki już zeskanowane łatwo można przekształcać w inne, a nawet przeszukiwać dzięki wbudowanemu silnikowi rozpoznawania tekstu OCR.

Dokumenty PDF i inne pliki zarchiwizowane mogą być edytowane, komentowane, zakreślane, zabezpieczane i łączone z innymi bezpośrednio z komputera stacjonarnego – to wszystko w celu poprawy współpracy na dokumentach elektronicznych i usprawnienia procesów komunikacji.

Najważniejsze funkcje:

  • Document Suite jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą uporządkować dokumenty, tworzyć obiegu dokumentów i zarządzać nimi bezpośrednio za pomocą zestawu dedykowanych aplikacji.
  • Użytkownicy nie muszą już ponownie przepisywać lub odwzorowywać zawartość papierowych dokumentów i plików PDF – automatyczne rozpoznawanie tekstu rozwiązuje problem długotrwałego i mozolnego odtwarzania dokumentów.
  • Łatwe tworzenie spersonalizowanych obiegów dokumentów bezpośrednio na urządzeniu wielofunkcyjnym sprawia, że każdy użytkownik będzie posiadać swój indywidualny interfejs użytkownika bez wsparcia działu IT przy wdrożeniu – na wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych DEVELOP ineo.
  • Kompleksowe rozwiązanie, które jest łatwe w instalacji, zrozumieniu i obsługi.