Enterprise Suite: Account Manager

Wyczerpujące sprawozdania obejmujące produkcję i koszty

  • Opis

Ta platforma oprogramowania jest przeznaczona dla administratorów w dużych i średnich firmach o wielkonakładowej produkcji, z licznymi urządzeniami produkcyjnymi.

Account Manager, oparty na WWW, jest łatwy w obsłudze i usprawnia centralne monitorowanie i gromadzenie odczytów liczników ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń, co ma wpływ na zmniejszanie kosztów i wypracowanie oszczędności. Przeznaczony dla środowisk biurowych liczących od pięćdziesięciu do kilku tysięcy pracowników, Account Manager może monitorować ponad 1000 urządzeń i dostarczać administratorom sprawozdania uwzględniające każdą czynność drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.

Najważniejsze funkcje:

  • Centralne gromadzenie odczytów liczników oraz analiza systemów, użytkowników i kont.
  • Automatyczna aktualizacja bazy danych odczytów liczników Account Manager.
  • Elastyczna analiza danych według poszczególnych działów, urządzeń i użytkowników.
  • Kontrola kosztów przy użyciu wbudowanych tabel cenowych, dzięki czemu sprawozdania są oparte na danych rzeczywistych.
  • Centralne ustawianie limitów wyjściowych dla poszczególnych użytkowników, łącznych lub z wyszczególnieniem druku w kolorze i w trybie czarnobiałym.
  • Sporządzanie sprawozdań o z góry ustalonej konfiguracji, w tym wysyłanie ich pocztą elektroniczną i zapisywanie.
  • Obsługa urządzeń firm trzecich poprzez dołączone oprogramowanie Print Log Tool.