Enterprise Suite: Authentication Manager

Dynamiczna baza danych dla potrzeb zarządzania użytkownikami i uprawnieniami

  • Opis

Administratorzy dobrze wiedzą, jak czasochłonne jest rejestrowanie użytkowników i przydzielanie im indywidualnych uprawnień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych. Nie zapominajmy także o ciągłej rotacji użytkowników, korygowaniu uprawnień do dostępu itp.

Authentication Manager zdecydowanie usprawnia pracę administratora. Po raz pierwszy aplikacja pełni rolę centralnej bazy danych użytkowników, dostępnej z poziomu wszystkich urządzeń sieciowych. Gdy użytkownik zostanie zarejestrowany w module Authentication Manager i zostaną mu przydzielone indywidualne, przysługujące mu uprawnienia, otrzymuje natychmiastowy dostęp do wszystkich podłączonych urządzeń produkcyjnych. Ponadto bezproblemowa integracja z Active Directory zapewnia zunifikowaną strukturę danych użytkowników.

Najważniejsze funkcje:

  • Centralna rejestracja użytkowników, poprzez graficzny interfejs użytkownika modułu Authentication Manager, obejmuje wszystkie sieciowe urządzenia wielofunkcyjne.
  • Indywidualne konfigurowanie uprawnień użytkowników w odniesieniu do wszystkich funkcji urządzeń wielofunkcyjnych.
  • Wykorzystywanie wydruku w kolorze może być ograniczone lub całkowicie zablokowane.
  • Prowadzona w czasie rzeczywistym kontrola indywidualnych limitów wielkości wydruku (w połączeniu z modułem Account Manager) zapewnia natychmiastowe wstrzymanie wydruku po osiągnięciu limitu.
  • Bezproblemowa integracja z systemami uwierzytelniania np. biometrycznymi lub opartymi na kartach IC. Możliwy jest również import użytkowników z Active Directory oraz LDAP.